چگونه یک متا دیسکریپشن خوب بنویسم؟

بایگانی برچسب: چگونه یک متا دیسکریپشن خوب بنویسم؟

آیا متادیسکریپشن یک عامل رتبه بندی است؟

آیا متادیسکریپشن یک عامل رتبه بندی است؟

آیا متادیسکریپشن یک عامل رتبه بندی است؟ در حدود چند سالی سئو کارها عزیز و دوست داشتنی با قرار دادن کلمات کلیدی متعدد یا کیورد استافینگ از متا تگ ها برای افزایش رتبه بندی سو استفاده می کردند. به همین منظور این عامل از ranking factor خارج شد. بنابراین تاثیر مستقیم در افزایش رتبه بندی […]